Datová schránka - poštovní datové zprávy - povolit příjem

Nastavení je nutno udělat přes webové rozhraní,
přihlašte se do své datové schránky:

www.mojedatovaschranka.cz

Pokud v pravém horním rohu uvidíte vedle nápisu "Příjem poštovních zpráv" červený křížek...

...tak není příjem poštovních datových zpráv povolen.

Klikněte tedy na nápis "Příjem poštovních zpráv".
Otevře se stránka s nastavením:

Klikněte dole vlevo na tlačítko "Změnit nastavení".

Otevře se stránka s informací, že nyní již lze poštovní datové zprávy přijímat:

Klikněte na tlačítko "OK".

Nyní by již v pravém horním rohu měl být nápis "Příjem poštovních zpráv" zeleně zaškrtnut.

Příjem poštovních datových zpráv je ZDARMA!

...zpět na www.vynalezy.cz