+420 604 99 60 44
 info@vynalezy.cz 
VYNALEZY.cz
ochrana průmyslového vlastnictví
  ZPŮSOB ochrany  
  vynález (patent)  
  zlepšovací návrh  
  užitný vzor  
  průmyslový vzor  
  ochranná známka  
  ROZSAH ochrany  
  Česká republika  
  zahraničí  
  ODKAZY  
  legislativa  
  instituce  
  VYNALEZY.cz  
  kontakt  
  ceny  
  reference  
  začněte správně  
zlepšovací návrh | zeptat se |

definice
Zlepšovací návrh (ZN) je technické, výrobní nebo provozní zdokonalení, jakož i řešení problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí, s nimiž má zlepšovatel právo nakládat.

výklad
Podle zákona č. 527/1990 Sb. je zlepšovatel povinen nabídnout zlepšovací návrh svému zaměstnavateli, pokud se ZN týká oboru práce nebo činnosti zaměstnavatele. Když zaměstnavatel do 2 měsíců od nabídky neuzavře se zlepšovatelem smlouvu o přijití nabídky ZN a odměně za něj, může zlepšovatel libovolně nakládat se ZN.

ochrana
Uzavřením smlouvy se zlepšovatelem o přijetí nabídky zlepšovacího návrhu a odměně za něj vzniká právo využívat zlepšovací návrh.

doporučení
Z celé oblasti ochrany průmyslovéh vlastnictví je zlepšovací návrh nejméně nárořný na přípravu podkladů pro podání. Doporučujeme alespoň konzultaci k tomuto tématu. Poté budete velice pravděpodobně schopni realizovat podání zlepšovacího návrhu sami. V případě zájmu ovšem ochotně pomůžeme podklady vypracovat.

ceny
Náklady na vypracování podkladů pro zlepšovací návrh (ZN) nelze paušálně odhadnout. Počítekjte s cenami cca 1.000 Kč/hod. Minimum budou dvě hodiny, ale spíše více.

PATENTOVÁ KANCELÁŘ – VYNALEZY.cz
Michelská 18/12a
140 00  Praha 4
Česká republika
  Neváhejte nám ZDARMA položit svůj dotaz!  
+420 604 99 60 44  (cz,de)
info@vynalezy.cz  (cz,de,en)
www.VYNALEZY.cz