+420 604 99 60 44
 info@vynalezy.cz 
VYNALEZY.cz
ochrana průmyslového vlastnictví
  ZPŮSOB ochrany  
  vynález (patent)  
  zlepšovací návrh  
  užitný vzor  
  průmyslový vzor  
  ochranná známka  
  ROZSAH ochrany  
  Česká republika  
  zahraničí  
  ODKAZY  
  legislativa  
  instituce  
  VYNALEZY.cz  
  kontakt  
  ceny  
  reference  
  začněte správně  
vynález | zeptat se |

definice
Přihlášku vynálezu (PV) lze podat na takové technické řešení, které je v den podání (v ČR u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, dále jen Úřad) celosvětově nové a je výsledkem vynálezecké činnosti a je průmyslově využitelné. Přihláškou vynálezu lze požadovat průmyslově právní ochranu zejména na nový výrobek či látku, způsob výroby, zařízení a nové použití již známé věci. Tyto jednotlivé kategorie vynálezu lze kombinovat do jedné přihlášky vynálezu, aniž by byla porušena její požadovaná jednotnost. Přihláškou vynálezu se nechrání vzhled či velikost výrobku.

výklad
Podle zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích a vyhlášce č. 550/1990 Sb. o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů jsou přesně stanoveny požadavky, jak má vypadat text přihlášky vynálezu a jak probíhá celé řízení až do požadovaného udělení ochranného dokumentu. Jednotlivé kroky řízení jsou zpoplatněny správními poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích a dále podle zákona č. 173/2002 Sb o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů. Důležitou skutečností je, že po včasném podání žádosti a zaplacení odpovídajícího správního poplatku podrobí Úřad přihlášku vynálezu úplnému průzkumu a teprve až podle jeho výsledku může dojít k očekávanému udělení patentu.

ochrana
Po úspěšném průběhu řízení udělí Úřad na přihlášku vynálezu patent (P), který může platit maximálně 20 let od data podání přihlášky vynálezu. Majiteli patentu vydá Úřad patentovou listinu. Roční prodlužování platnosti patentu podléhá správním poplatkům.

doporučení
Pokud původce či přihlašovatel nemá dostatečné zkušenosti s tvorbou textu přihlášky vynálezu a s řízením u Úřadu, je velmi vhodné, když použije služeb patentového zástupce. Jinak hrozí, že si sám nevratně nepoškodil vlastní práva k vynálezu. Sestavení textu přihlášky vynálezu podléhá přesným pravidlům.

ceny
Vypracování přihlášky vynálezu (PV) je vysoce náročné na odbornou znalost. Kvalitní služby v této oblasti začínají zhruba od 20.000 Kč za PV pro ČR, běžně je ale možné setkat se s nabídkou této služby i za podstatně vyšší cenu.

PATENTOVÁ KANCELÁŘ – VYNALEZY.cz
Michelská 18/12a
140 00  Praha 4
Česká republika
  Neváhejte nám ZDARMA položit svůj dotaz!  
+420 604 99 60 44  (cz,de)
info@vynalezy.cz  (cz,de,en)
www.VYNALEZY.cz