+420 604 99 60 44
 info@vynalezy.cz 
VYNALEZY.cz
ochrana průmyslového vlastnictví
  ZPŮSOB ochrany  
  vynález (patent)  
  zlepšovací návrh  
  užitný vzor  
  průmyslový vzor  
  ochranná známka  
  ROZSAH ochrany  
  Česká republika  
  zahraničí  
  ODKAZY  
  legislativa  
  instituce  
  VYNALEZY.cz  
  kontakt  
  ceny  
  reference  
  začněte správně  
užitný vzor | zeptat se |

definice
Přihlášku užitného vzoru (PUV) lze podat na taková technická řešení, která jsou nová v den podání (v ČR u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, dále jen Úřad), přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Přihláškou užitného vzoru lze požadovat průmyslově právní ochranu na nový výrobek nebo látku či zařízení, v některých případech i na nové použití, který před dnem jejího podání nebyl součástí stavu techniky, ale nelze ji požadovat na způsob výroby. Přihláškou užitného vzoru se nechrání vzhled ani velikost výrobku.

výklad
Podle úplného znění zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 116/2000 Sb., jsou stanovena přesná pravidla, jak má vypadat přihláška užitného vzoru a jak probíhá celé řízení až do zápisu užitného vzoru (UV). Řízení u Úřadu je zpoplatněno správními poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích.

ochrana
Po úspěšném řízení zapíše Úřad užitný vzor do rejstříku a přihlašovateli vydá osvědčení o zápisu. Zapsaný užitný vzor platí 4 roky od data podání přihlášky užitného vzoru. Na včasnou písemnou žádost majitele užitného vzoru a po včasném uhrazení správního poplatku, lze platnost zápisu prodloužit maximálně dvakrát o 3 roky. Každá žádost o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru podléhá správním poplatkům.

doporučení
Pokud původce nebo přihlašovatel nemá dostatečné zkušenosti s tvorbou přihlášky užitného vzoru a s řízením u Úřadu, je velmi vhodné, když použije služeb patentového zástupce, aby si sám nevratně nepoškodil vlastní práva k užitnému vzoru.

ceny
Vypracování přihlášky užitného vzoru (PUV) je náročné na odbornou znalost. Kvalitní služby v této oblasti začínají zhruba od 15.000 Kč za PUV pro ČR, případně s cenou o cca třetinu nižší, poku se jedná o přihlášku odbočeného nebo vyloučeného užitného vzoru.

PATENTOVÁ KANCELÁŘ – VYNALEZY.cz
Michelská 18/12a
140 00  Praha 4
Česká republika
  Neváhejte nám ZDARMA položit svůj dotaz!  
+420 604 99 60 44  (cz,de)
info@vynalezy.cz  (cz,de,en)
www.VYNALEZY.cz