+420 604 99 60 44
 info@vynalezy.cz 
VYNALEZY.cz
ochrana průmyslového vlastnictví
  ZPŮSOB ochrany  
  vynález (patent)  
  zlepšovací návrh  
  užitný vzor  
  průmyslový vzor  
  ochranná známka  
  ROZSAH ochrany  
  Česká republika  
  zahraničí  
  ODKAZY  
  legislativa  
  instituce  
  VYNALEZY.cz  
  kontakt  
  ceny  
  reference  
  začněte správně  
reference | zeptat se |

Mgr. Hana Jirkalová
Majitelka naší patentové kanceláře je patentová zástupkyně registrovaná v Komoře patentových zástupců ČR již od roku 1992. Magistra Jirkalová patří v ČR k naprosté špičce mezi patentovými zástupci a je schopna kvalitně zastupovat jednoduché, ale i velmi komplikované přihlášky. Komunikuje v češtině, slovenštině, němčině a ruštině.

čísla zápisů:
Komora patentových zástupců ČR: 165
Institut patentových zástupců při Evropském patentovém úřadu: 00124950

reference
Za dlouhou dobu patentářské praxe paní Jirkalové je již opravdu mnoho klientů, kterým pomohla chtánit jejich duševní vlastnictví. Ze současného portfolia naší patentové kanceláře vybíráme jen pár těch známějších, které zastupujeme:

Univerzita Karlova v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
Výzkumný ústav živočišné výroby
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
Agrovýzkum Rapotín s. r. o.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

SELTON, s. r. o.

PATENTOVÁ KANCELÁŘ – VYNALEZY.cz
Michelská 18/12a
140 00  Praha 4
Česká republika
  Neváhejte nám ZDARMA položit svůj dotaz!  
+420 604 99 60 44  (cz,de)
info@vynalezy.cz  (cz,de,en)
www.VYNALEZY.cz