+420 604 99 60 44
 info@vynalezy.cz 
VYNALEZY.cz
ochrana průmyslového vlastnictví
  ZPŮSOB ochrany  
  vynález (patent)  
  zlepšovací návrh  
  užitný vzor  
  průmyslový vzor  
  ochranná známka  
  ROZSAH ochrany  
  Česká republika  
  zahraničí  
  ODKAZY  
  legislativa  
  instituce  
  VYNALEZY.cz  
  kontakt  
  ceny  
  reference  
  začněte správně  
průmyslový vzor | zeptat se |

definice
Přihlášku průmyslového vzoru (PVZ) lze podat jen na takový vzhled výrobku nebo jeho části, který je v den podání (v ČR u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, dále jen Úřad) celosvětově nový a má individuální povahu. Přihláškou průmyslového vzoru se nechrání způsob výroby nebo činnost či použití ani velikost průmyslového vzoru. Přihláška průmyslového vzoru může obsahovat žádost o zápis jen jednoho průmyslového vzoru (jednoduchá přihláška) nebo žádost o zápis více průmyslových vzorů (hromadná přihláška).

výklad
Podle zákona č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů a vyhlášce č. 550/1990 Sb. o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů jsou přesně stanovena pravidla, jak má vypadat přihláška průmyslového vzoru a jak probíhá celé řízení až do požadovaného udělení ochranného dokumentu. Řízení u Úřadu je zpoplatněno správními poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích. Úřad podrobí přihlášku průmyslového vzoru průzkumu. Pokud původce nebo přihlašovatel nemá dostatečné zkušenosti s tvorbou podkladů pro přihlášku průmyslového vzoru a s řízením u Úřadu, je velmi vhodné, když použije služeb patentového zástupce, aby si sám nevratně nepoškodil vlastní práva k průmyslovému vzoru.

ochrana
Po úspěšném zhodnocení způsobilosti průmyslového vzoru k zápisu Úřad průmyslový vzor zapíše do rejstříku a přihlašovateli vydá o zápisu osvědčení. Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru a vlastník zapsaného průmyslového vzoru může včas tuto dobu ochrany opakovaně obnovit vždy o 5 let až na celkovou dobu 25 let od data podání PVZ. Každá žádost o obnovu zápisu podléhá správnímu poplatku.

doporučení
Pokud původce nebo přihlašovatel nemá dostatečné zkušenosti s tvorbou podkladů pro přihlášku průmyslového vzoru a s řízením u Úřadu, je velmi vhodné, když použije služeb patentového zástupce, aby si sám nevratně nepoškodil vlastní práva k průmyslovému vzoru.

ceny
Vypracování přihlášky průmyslového vzoru (PVZ) je náročné na odbornou znalost. Kvalitní služby v této oblasti začínají zhruba od 15.000 Kč za PUV pro ČR.

PATENTOVÁ KANCELÁŘ – VYNALEZY.cz
Michelská 18/12a
140 00  Praha 4
Česká republika
  Neváhejte nám ZDARMA položit svůj dotaz!  
+420 604 99 60 44  (cz,de)
info@vynalezy.cz  (cz,de,en)
www.VYNALEZY.cz