+420 604 99 60 44
 info@vynalezy.cz 
VYNALEZY.cz
ochrana průmyslového vlastnictví
  ZPŮSOB ochrany  
  vynález (patent)  
  zlepšovací návrh  
  užitný vzor  
  průmyslový vzor  
  ochranná známka  
  ROZSAH ochrany  
  Česká republika  
  zahraničí  
  ODKAZY  
  legislativa  
  instituce  
  VYNALEZY.cz  
  kontakt  
  ceny  
  reference  
  začněte správně  
ochranná známka | zeptat se |

definice
Přihlášku na zápis ochranné známky (OZ) lze podat v ČR na označení, které je tvořeno slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (dále jen Úřad). Přihlášku může podat přihlašovatel jen na výrobky nebo služby, které jsou k datu podání přihlášky předmětem jeho podnikání.

výklad
Podle zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a vyhlášky č. 97/2004 Sb. k provedení zákona o ochranných známkách jsou stanovena přesná pravidla, jak mají vypadat podklady pro přihlášku ochranné známky. Řízení u Úřadu je zpoplatněno správními poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích. Úřad podrobí přihlášku průzkumu. Pokud přihlašovatel nemá dostatečné zkušenosti s tvorbou náležitostí pro podání přihlášky ochranné známky a s řízením u Úřadu, je velmi vhodné, aby použil služeb patentového zástupce, jinak si může nevratně poškodil svá vlastní práva k ochranné známce.

ochrana
Po úspěšném řízení Úřad zapíše ochrannou známku do rejstříku a uvědomí o tom přihlašovatele, který se tak stává majitelem ochranné známky. Pokud majitel požádá, Úřad mu vydá osvědčení o zápisu OZ do rejstříku. Ochranná doba ochranné známky je 10 let od podání přihlášky u Úřadu a lze ji na včasnou žádost majitele OZ a po zaplacení příslušného správního poplatku opakovaně prodlužovat vždy o 10 let.

doporučení
Pokud přihlašovatel nemá dostatečné zkušenosti s tvorbou náležitostí pro podání přihlášky ochranné známky a s řízením u Úřadu, je velmi vhodné, aby použil služeb patentového zástupce, jinak si může nevratně poškodil svá vlastní práva k ochranné známce.

ceny
Vypracování přihlášky ochranné známky (OZ) a její registrace začíná zhruba od 10.000 Kč za individuální OZ a od 15.000 Kč za kolektivní OZ pro ČR.

PATENTOVÁ KANCELÁŘ – VYNALEZY.cz
Michelská 18/12a
140 00  Praha 4
Česká republika
  Neváhejte nám ZDARMA položit svůj dotaz!  
+420 604 99 60 44  (cz,de)
info@vynalezy.cz  (cz,de,en)
www.VYNALEZY.cz