+420 604 99 60 44
 info@vynalezy.cz 
VYNALEZY.cz
ochrana průmyslového vlastnictví
  ZPŮSOB ochrany  
  vynález (patent)  
  zlepšovací návrh  
  užitný vzor  
  průmyslový vzor  
  ochranná známka  
  ROZSAH ochrany  
  Česká republika  
  zahraničí  
  ODKAZY  
  legislativa  
  instituce  
  VYNALEZY.cz  
  kontakt  
  ceny  
  reference  
  začněte správně  
legislativa | zeptat se |

K ochraně průmyslového vlastnictví v České republice se dále vztahují tyto právní předpisy:

Zákon číslo 529/1991 Sb.,
o ochraně topografií polovodičových výrobků.

Zákon číslo 14/1993 Sb.,
o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví.

Zákon číslo 60/2000 Sb.,
o ochraně oplympijských symbolik.

Zákon číslo 206/2000 Sb.,
o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.

Zákon číslo 408/2000 Sb.,
o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1998 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám).

Zákon číslo 452/2001 Sb.,
o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.

Zákon číslo 147/2002 Sb.,
o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon číslo 417/2004 Sb.,
o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví.

Zákon číslo 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník (vybraná ustanovení).

Zákon číslo 40/1964 Sb.,
občanský zákoník (vybraná ustanovení).

Zákon číslo 140/1961 Sb.,
trestní zákon (vybraná ustanovení).

Zákon číslo 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Zákon číslo 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů.

Vyhláška číslo 243/2002 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.

Vyhláška číslo 540/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o zněně některých zákonů.

PATENTOVÁ KANCELÁŘ – VYNALEZY.cz
Michelská 18/12a
140 00  Praha 4
Česká republika
  Neváhejte nám ZDARMA položit svůj dotaz!  
+420 604 99 60 44  (cz,de)
info@vynalezy.cz  (cz,de,en)
www.VYNALEZY.cz