+420 604 99 60 44
 info@vynalezy.cz 
VYNALEZY.cz
ochrana průmyslového vlastnictví
  ZPŮSOB ochrany  
  vynález (patent)  
  zlepšovací návrh  
  užitný vzor  
  průmyslový vzor  
  ochranná známka  
  ROZSAH ochrany  
  Česká republika  
  zahraničí  
  ODKAZY  
  legislativa  
  instituce  
  VYNALEZY.cz  
  kontakt  
  ceny  
  reference  
  začněte správně  
Vyberte si... | zeptat se |

vynález
zlepšovací
návrh
užitný
vzor
průmyslový
vzor
ochranná
známka
Celosvětově nový výrobek, způsob, zařízení nebo použití známé věci k novému účelu...
Zlepšené technické nebo organizační řešení v místních podmínkách (v rámci organizace)...
Nové technické řešení, zařízení nebo použití známené věci k novému účelu (nelze použít na způsob)...
Celosvětově nový vzhled (design) bez ohledu na velikost a funkci (nelze použít na způsob)...
Potřebujete celosvětově chránit výrobek nebo službu?

Ochrana průmyslového vlastnictví je velmi důležitou součástí hospodářství každého státu, podléhá nejen tuzemským, ale i mezinárodním zákonům či ujednáním a při vstupu České republiky do Evropské unie ještě vzrostl důraz na dodržování všech pravidel v této oblasti. Na tomto webu naleznete základní informace o ochraně průmyslového (duševního) vlastnictví. Tyto informace se pokusíme přinést v lidsky srozumitelné formě, oproštěné od nesrozumitelných právnických výrazů.

Po prostudování tohoto webu mohou někteří čtenáři nabýt dojmu, že podat přihlášku vynálezu či užitného vzoru je snadné. Každý občan si takovou přihlášku skutečně může vytvořit sám, ale velmi pravděpodobně ji vypracuje neodborně a poškodí si tak svá práva. Důrazně doporučujeme přenechat tuto odbornou činnost zkušeným patentovým zástupcům.

V případě nejasností a dotazů nás neváhejte kontaktovat.


reference
Ze současného portfolia naší patentové kanceláře vybíráme jen pár těch známějších, které zastupujeme:
PATENTOVÁ KANCELÁŘ – VYNALEZY.cz
Michelská 18/12a
140 00  Praha 4
Česká republika
  Neváhejte nám ZDARMA položit svůj dotaz!  
+420 604 99 60 44  (cz,de)
info@vynalezy.cz  (cz,de,en)
www.VYNALEZY.cz